Hydroizolacje części podziemnych

Na części podziemne budowli składają się płyty i ściany fundamentowe. Izolacja przeciwwodna tych elementów ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa budowli. Chroni ona konstrukcję przed szkodliwym działaniem wody w postaci korozji stali i betonu (karbonatyzacja) oraz zapobiega dostawaniu się wody gruntowej do wnętrz budowli.

Dobierając właściwą technologię analizujemy przede wszystkim warunki wodno-gruntowe, sposób posadowienia budynku oraz jego rozwiązania konstrukcyjne.

Wszystkie stosowane przez nas rozwiązania przystosowane są do trudnych warunków wodno-gruntowych spełniając wytyczne normy EN 13967 i EN 1928 dla izolacji typu ciężkiego. W zależności od stopnia trudności warunków oraz budżetu jesteśmy w stanie dobrać odpowiednie rozwiązanie dysponując technologiami różnych producentów.

© Copyright - Budmech Systemy Hydroizolacji