Szczelne hydroizolacje, to przede wszystkim stabilna konstrukcja, która zapewni dla całości obiektu wieloletnią trwałość. Bez wodoszczelności warstw hydroizolacyjnych na obiekcie nawet najsolidniej wykonana konstrukcja betonowa narażona będzie na wodę, wilgoć i mróz, a w konsekwencji postępującą degradację elementów pośrednich. Gdy nastąpi przeciek, może dojść do korodowania konstrukcji betonowej. Konsekwencją tego jest powstanie przecieków i zalań stref  użytkowych w budynku, tj. garaży, piwnic, pomieszczeń mieszkalnych bądź lokali usługowych. Wraz z wilgocią w pomieszczeniach pojawi się grzyb i pleśń, co powoduje tylko koszty wymiany warstw wykończeniowych ale i może powodować groźne dla zdrowia konsekwencje.

Hydroizolacje:

płyt fundamentowych – ścian fundamentowych – dachów – tarasów – balkonów – zbiorników na wodę

Nasze segmenty:

Budownictwo przemysłowe – Budownictwo inżynieryjne – Drogownictwo, Infrastruktura – Budownictwo kubaturowe – Budynki użyteczności publicznej

Właściwa izolacja przeciwwodna obiektów budowlanych jest kluczowa dla bezpiecznego i długotrwałego użytkowania każdej inwestycji.