hydroizolacje podziemne
taśmy izolacyjne

Hydroizolacje

Szczelne hydroizolacje, to przede wszystkim stabilna konstrukcja, która zapewni dla całości obiektu wieloletnią trwałość. Bez wodoszczelności warstw hydroizolacyjnych na obiekcie nawet najsolidniej wykonana konstrukcja betonowa narażona będzie na wodę, wilgoć i mróz, a w konsekwencji postępującą degradację elementów pośrednich. Gdy nastąpi przeciek, może dojść do korodowania konstrukcji betonowej. Konsekwencją tego jest powstanie przecieków i zalań stref  użytkowych w budynku, tj. garaży, piwnic, pomieszczeń mieszkalnych bądź lokali usługowych. Wraz z wilgocią w pomieszczeniach pojawi się grzyb i pleśń, co powoduje tylko koszty wymiany warstw wykończeniowych ale i może powodować groźne dla zdrowia konsekwencje.

Hydroizolacje:

płyt fundamentowych – ścian fundamentowych – dachów – tarasów – balkonów – zbiorników na wodę

Nasze segmenty:

Budownictwo przemysłowe – Budownictwo inżynieryjne – Drogownictwo, Infrastruktura – Budownictwo kubaturowe – Budynki użyteczności publicznej

Właściwa izolacja przeciwwodna obiektów budowlanych jest kluczowa dla bezpiecznego i długotrwałego użytkowania każdej inwestycji.