Mosty, wiadukty, tunele

Obiektami inżynieryjnymi nazywamy tunele, mosty, przepusty, wiadukty czyli obiekty, które ze względu na pełnioną funkcję muszą być bezusterkowe i długowieczne.

Wszelkie remonty w trakcie ich użytkowania są niezwykle kosztowne i problematyczne na przykład ze względu na wyłączenie czynnego ruchu drogowego czy kolejowego.

Dobierając system hydroizolacji tego typu obiektów najważniejszymi kryteriami jest jakość produktu, który zapewni bezusterkową eksploatację oraz czas wykonania takich prac, aby obiekt mógł być jak najszybciej oddany do użytku.

Przy realizacjach na obiektach inżynieryjnych najczęściej wybieramy technologię firmy Fosroc.