Conbextra GP (general purpuse) to swobodnie płynąca, niekurczliwa zaprawa cementowa do standardowych podlewek i kotwienia elementów metalowych. Może być stosowana także przy konsystencji gładzi. Zalecane grubości wypełnianych szczelin: od 10 mm do 75 mm. Niskie zapotrzebowanie podlewki cementowej Conbextra GP na wodę zapewnia wysoką siłę oraz długotrwałą jakość.

Produkt gotowy do użycia.

Główne zalety

  • Nie kurczy się.
  • Tworzy silne i trwałe wiązanie.
  • Do stosowania przy konsystencji płynnej lub w formie gładzi.
  • Moduł sprężystości – 22 GPa.
  • Nie zawiera chlorku.
  • Produkt niepalny.

Zgodność z normami

  • Conbextra GP jest zgodna z klasyfikacją R4 według BS EN 1504-3.
  • Conbextra GP jest zgodna z wymaganiami BS EN 1504 -6.
  • Odporność ogniowa EN 13501-1 (Klasa A1 Niepalny).
  • Zgodność ze standardem LU 1-085 „Fire Safety Performance of Materials” (bezpieczeństwo pożarowe materiałów).