Conbextra TS (Thick Section) to wysoce płynna, niekurczliwa zaprawa cementowa do podlewek; odpowiednia do wypełniania szerszych szczelin w grubościach od 75 mm do 500 mm.

Podlewka cementowa Conbextra TS może być wpompowywana lub wlewana.

Zgodność z normami

 • Conbextra GP jest zgodna z klasyfikacją R4 według BS EN 1504-3.
 • Conbextra GP jest zgodna z wymaganiami BS EN 1504 -6.
 • Odporność ogniowa EN 13501-1 (Klasa A1 Niepalny).
 • Zgodność ze standardem LU 1-085 „Fire Safety Performance of Materials” (bezpieczeństwo pożarowe materiałów).

Główne zalety

 • Nie kurczy się.
 • Tworzy silne i trwałe wiązanie.
 • Może być wpompowywana lub wlewana.
 • Odpowiedni dla grubych odcinków.
 • Produkt niepalny.
 • Nie zawiera chlorku.
 • Moduł sprężystości – 32,7 GPa.