MMA Matacryl System

Matacryl MMA to system najnowszej generacji oparty na szybkowiążącej żywicy metakrylowej (MMA) przeznaczony do wykonywania izolacji przeciwwodnych obiektów inżynieryjnych.

System MATACRYL wykorzystywany jest w inżynierii komunikacyjnej do wykonywania:

 • Izolacji płyt mostowych pod nawierzchnie asfaltowe.
 • Izolacjo-nawierzchni na obiektach mostowych, obciążonych ruchem pieszym lub ruchem kołowym, w tym na kładkach i chodnikach obiektów mostowych, na parkingach i w garażach wielopoziomowych oraz na jezdniach obiektów mostowych.
 • Izolacja koryt balastowych kolejowych obiektów mostowych, nie wymagająca warstwy ochronnej podczas wypełniania tłuczniem koryta balastowego.

Główne zalety

 • Łatwy do nakładania ręcznie lub natryskowo.
 • Wysoka elastyczność dzięki doskonałej przyczepności do pęknięć nawet w temperaturze -20 ° C.
 • Możliwość układania przy ujemnej temperaturze.
 • Membranowa izolacja bezszwowa (brak połączeń pomiędzy nanoszonymi warstwami).
 • Szybka aplikacja również na układania na powierzchniach piononych.
 • Całkowicie utwardzona jedna godzina po aplikacji.
 • Bardzo wysoka odporność na uderzenia i uderzenia.
 • Aprobata IBDIM, BBA / HAPAS niezależnie certyfikowane.