Fosroc Proofex Cavitydrain

  • Cavitydrain

Proofex Cavitydrain jest stosowany w wodoszczelnych konstrukcjach podziemnych, w których wymagana jest ochrona typu C (odwodnienie konstrukcji), jako jedyny środek ochronny lub w połączeniu z uszczelnieniem typu A (bariera) lub typ B (integralna) w celu uzyskania wymaganego stopnia ochrony zgodnie z z zaleceniami normy BS8102-2009.

Proofex Cavitydrain jest profilowanym geokompozytem HDPE z żebrowymi stożkowymi profilami, rozmieszczonymi w odstępach umożliwiających wysoki przepływ wody przez trwałą pustkę na powierzchnię sub-struktury.

Proofex Cavitydrain 80

Rozwiązanie ekonomiczne dla aplikacji pionowych w połączeniu z wewnętrznymi ścianami blokowymi i suchymi okładzinami.

Proofex Cavitydrain 200

Używany przede wszystkim do aplikacji poziomej. Może być również stosowany w zastosowaniach pionowych, gdzie wymagana jest większa sztywność membrany.

Główne zalety

  • Zastosowanie wewnętrzne w kontrolowanym środowisku zwiększa bezpieczeństwo przed przeciekami spowodowanymi nieszczelną izolacją.
  • Zapewnia ciągłe odwodnienie.
  • Wysoka wytrzymałość na ściskanie.
  • Szczeliny stożkowe umożliwiają przenoszenie dużych obciążeń w elementach konstrukcyjnych.
  • Odporny chemicznie.
  • Łatwy montaż i montaż za pomocą mocowań mechanicznych + kompletny system akcesoriów, tj. łączniki, kołki, taśmy klejące, taśmy zakończeniowe, kanały odwodnieniowe.
  • Dostępne wersje pionowe i poziome.