Fosroc Proofex Engage izolacja ciężka

System Proofex Engage to preaplikowany system izolacji ciężkiej, zgodny z wymogami normy EN 13967:2012 oraz BS 8102:2009, oparty na innowacyjnej technologii łączenia się ze świeżym betonem, tworząc scalony monolit z konstrukcją.

Proofex Engage znalazł zastosowanie w projektach zrealizowanych w wielu krajach na całym świecie. Zapewnił izolację przeciwwodną milionów metrów kwadratowych konstrukcji podziemnych od momentu wprowadzenia systemu na rynek. Ten prosty system jest jednym z najbardziej wydajnych i efektywnych kosztowo rozwiązań izolacji przeciwwodnej dla konstrukcji podziemnych, które są obecnie dostępne na rynku.

Główne zalety

  • Dedykowany do izolacji płyt fundamentowych oraz ścian fundamentowych na oszalowaniu traconym – dla skomplikowanych i bardzo skomplikowanych konstrukcji.
  • Możliwość aplikacji poziomej na podkładzie z chudego betonu lub na stabilizowanym podłożu.
  • Bazę materiałową stanowi wodoszczelna membrana zbudowana na bazie kombinacji polietylenu i polipropylenu, zintegrowana z zespoloną fabrycznie siatką komórkową.
  • System samoprzylepny na złączach wzdłużnych, pełna konfekcja do zastosowania przy złączach poprzecznych i przebiciach membrany.
  • Zapewnia szczelność w całym okresie użytkowania i nie generuje pozornych  oszczędności. Co więcej, konstrukcja betonowa uszczelniona w systemie Fosroc nie wpływa negatywnie ani destrukcyjnie na środowisko naturalne.

Izolacja przeciwwodna konstrukcji podziemnych.

Fosroc Proofex EngageW przypadku konstrukcji podziemnych, w których zewnętrzna powierzchnia betonu konstrukcyjnego jest niedostępna, izolacja przeciwwodna musi być wykonana przed ułożeniem betonu. Tradycyjne systemy są systemami układanymi luźno lub samoprzylepnymi do podłoża, nie do betonu konstrukcyjnego. Oznacza to, że nie ma uszczelnienia pomiędzy izolacją przeciwwodną i betonem konstrukcyjnym, co może prowadzić do przemieszczania się wody z przecieków pomiędzy izolacją przeciwwodną i konstrukcją.

Norma BS8102:2009 uwypukla ten problem i zaleca stosowanie całkowicie wiązanego, preaplikowanego systemu hydroizolacji w celu ograniczenia tego ryzyka. Podobny problem występuje w przypadku osiadania gruntu.

Firma Fosroc opracowała innowacyjny system, Proofex Engage, wykorzystujący unikalną siatkę komórkową, która mechanicznie wiąże się ze świeżo położonym betonem, zapewniając trwałą wodoszczelną izolację, uniemożliwiającą migrację wody, nawet w przypadku osiadania gruntu. System jest instalowany szybko, bez konieczności stosowania podkładu betonowego, gruntowania lub zabezpieczenia i można się po nim poruszać bezpośrednio po nałożeniu. System jest również gazoszczelny, wysoce trwały i odporny na zanieczyszczenia występujące w gruncie. Jakość jest zapewniona poprzez zgodność z normami BBA i EN13967:2004 i system nadaje się do stosowania zgodnie z normą BS8102:2009 Klasy 1, 2 i 3.

Fosroc Proofex Engage

Korzyści zapewniane przez system Proofex Engage.

Brak przenikania wody

W mało prawdopodobnym przypadku uszkodzenia membrany podczas instalacji, odpowiednia konstrukcja siatki systemu Proofex Engage zapobiega przenikaniu wody pomiędzy membraną i betonem. System Proofex Engage został przetestowany zgodnie z normą ASTM D5383 i nie wystąpiła w nim żadna poprzeczna migracja wody podczas testu przy ciśnieniu hydrostatycznym wywieranym przez słup wody o wysokości 70m. Te wysokie parametry oznaczają, że w odróżnieniu od systemów membranowych układanych luźno, w przypadku tego systemu nie jest wymagane stosowanie drogich taśm uszczelniających z PVC i taśm uszczelniających z wężem iniekcyjnym.

Silne mechaniczne wiązanie.

Unikalna konstrukcja siatki stosowanej w systemie Proofex Engage zapewnia trwałe mechaniczne połączenie ze świeżo położonym betonem. To połączenie nie zależy od żadnej reakcji chemicznej i może być zapewnione przy każdym układaniu betonu. Wytrzymała konstrukcja siatki i jej właściwości pozwalają uzyskać solidną i niezawodną membranę, która nadaje się idealnie do zastosowania w warunkach realizacji danego projektu.

Stałe połączenie z betonem konstrukcyjnym.

Membrany z PVC, membrany samoprzylepne i termozgrzewalne mogą opaść w przypadku osiadania gruntu. Może to doprowadzić do rozciągnięcia i rozerwania membrany i do wystąpienia przecieków. Jednakże, membrana Proofex Engage pozostanie na swoim miejscu, stale połączona z betonem konstrukcyjnym, zapewniając kompletną integralność izolacji przeciwwodnej, nawet w przypadku osiadania gruntu.

Podkład betonowy nie jest wymagany.

Zalecane jest stosowanie podkładu betonowego. Jednakże, system Proofex Engage można instalować bezpośrednio na dobrze utwardzonym, gładkim, sypkim podłożu. Przydatne jest rozrzucenie wilgotnego piasku na powierzchni sypkiego materiału. Eliminacja konieczności stosowania podkładu betonowego oznacza nie tylko zmniejszenie zużycia betonu i ograniczenie pracochłonności, lecz ogranicza również konieczność transportu betonu, co pozwala nie tylko obniżyć koszty i oszczędzać czas, lecz również zmniejsza zanieczyszczenie środowiska.

Zabezpieczenie membrany nie jest wymagane.

Proofex Engage to solidna, wytrzymała membrana zastosowana na powierzchni wielu milionów metrów kwadratowych w różnych projektach na całym świecie. Stalowe zbrojenie konstrukcyjne jest układane bezpośrednio na membranie i jest gotowe do ułożenia betonu konstrukcyjnego. Brak konieczności stosowania wylewki zabezpieczającej pozwala oszczędzić cenny czas i pieniądze.

Studium przypadku – Budowa Trasy Świętokrzyskiej.

Podczas budowy drugiego odcinka Trasy Świętokrzyskiej w Warszawie wykorzystano łącznie 4200 m2 membran Fosroc Engage.

Generalny wykonawca tej inwestycji – firma Strabag potrzebowała sprawdzonych rozwiązań w zapewnieniu ochrony przeciwwodnej tunelu i jego bezawaryjnego funkcjonowania przez kolejne lata. Co więcej, dwa z trzech tuneli Trasy Świętokrzyskiej zostały zbudowane obok torów, a następnie wsunięte w nasyp za pomocą wieloosiowych wózków samobieżnych z napędem hydraulicznym. Takie rozwiązanie wiązało się z koniecznością znalezienia produktu odpornego na uszkodzenia mechaniczne oraz dającego się szybko i sprawnie aplikować, nawet przy niesprzyjających warunkach pogodowych.

Systemy hydroizolacyjne brytyjskiej firmy Fosroc spełniły wszystkie wspomniane wymagania, a także restrykcyjne normy dot. migracji wody pomiędzy izolacją a konstrukcją, co potwierdzają ostatnie wyniki badań ASTM.

Przeczytaj całe opracowanie oraz obejrzyj galerię zdjęć >tutaj<

Fosroc Proofex Engage - budowa Trasy Świętokrzyskiej