Fosroc Renderoc HB45 to wysokowydajna zaprawa o średnim ciężarze, wzmocniona włóknem, przeznaczona do napraw i wyrównywania betonu, odpowiadająca wymogom normy BS EN 1504-3 klasa R4.

Fosroc Renderoc HB45 jest dostarczany jako gotowa do użycia mieszanina suchych proszków. Wystarczy dodać przed użyciem czystej wody, by otrzymać wysoce jednorodną zaprawę o średnim ciężarze właściwym. Skład opiera się na cementach portlandzkich, sortowanych kruszywach, lekkich wypełniaczach i dodatkach chemicznych, składających się na zaprawę o dobrej charakterystyce stosowania i dobrych właściwościach użytkowych, co przekłada się na znaczną poprawę wytrzymałości i długoterminowej trwałości.

Fosroc Renderoc HB45 został specjalnie opracowany dla płaszczyzn pionowych i prac naprawczych sufitów. Zaprawa jest niezwykle wytrzymała i zapewnia długoterminową ochronę wbudowanych zbrojeń stalowych w naprawianych miejscach.

Zastosowanie budowlane

 • Powierzchnie betonowe
 • Słupy
 • Belki
 • Sufity

Główne zalety

 • Maksymalna zgodność z betonem o wytrzymałości na ściskanie: 35 – 60 N/mm2
 • Nadaje się do zastosowań wysokiej jakości przy jednoczesnym zachowaniu wyższej wytrzymałości na ściskanie – mniej zimnych spoin
 • Pozwala na uniknięcie oszalowań
 • Modyfikowane polimery zapewniają ekstremalnie niską przepuszczalność dla wody, dwutlenek węgla i amoniak
 • Wyjątkowy system kompensacji ubytków z tytułu kurczenia się zapewnia długoterminową stabilność wymiarów
 • Może być stosowany szybko i skutecznie poprzez natrysk na mokro
 • Jednoskładnikowy, wstępnie spakowany w worki
 • Nie zawiera domieszek chlorków