Fosroc Renderoc Plug

Fosroc Renderoc PCC – zaprawy do reprofilacji napraw betonu, wzmocnione polimerami, zgodne z wymogami normy EN 1504

Kompletny system naprawczy do betonów spełniające wymogi klas R2, R3 i R4. Przeznaczony do napraw dużych powierzchni betonowych, napraw kolumn, słupów, belek, wyrównywania podłoży a także szpachlowania drobnych ubytków.

 • Nipoprime Zincrich – antykorozyjny podkład cynkowy do stosowania na odkrytych zbrojeniach stalowych.
 • Renderoc Primer – dwuskładnikowy podkład szczepny, warstwa gruntująca.
 • Renderoc HBS – naprawcza zaprawa betonowa  klasy R4 wzmocniona polimerami, stosowana dla grubości od 10 do 40 mm w jednym cyklu.
 • Renderoc S – naprawcza zaprawa betonowa  klasy R4 wzmocniona polimerami, stosowana dla grubości od 5 do 100 mm w jednym cyklu.
 • Renderoc FC – modyfikowana polimerami szpachlówka cementowa klasy R2, stosowana dla grubości od 0,5 do 3 mm w jednym cyklu.
 • Nitobond AR/HAR – polimerowa emulsja gruntująco-utwardzająca, stosowana pomiędzy cyklami roboczymi, przy zwiększeniu grubości zapraw PCC.

Fosroc Renderoc Plug – szybkowiążące hydroizolacyjne zaprawy cementowe zgodne z wymogami normy EN 1504 klasa R1

Umożliwiają łatwą aplikację na powierzchniach poziomych, pionowych oraz sufitowych z zachowaniem różnych wariantów grubości. Dostępne są dwie wersje:

 • Renderoc Plug 1 uszczelniacz zatwierdzony do stosowania w publicznych wodociągach o czasie początkowego wiązania wynoszącym 1 minutę.
 • Renderoc Plug 20 wyszczególniony w normie BS6920 o czasie początkowego wiązania wynoszącym około 20 minut.

Zastosowania budowlane

 • Segmenty betonowe
 • Fundamenty
 • Betonowe i murowe wyłożenia tuneli
 • Instalacje ściekowe i kanalizacyjne
 • Studzienki rewizyjne
 • Rury pod poziomem ziemi
 • Podziemia kopalni

Główne zalety

 • Awaryjne zatrzymywanie wody.
 • Produkt jednoskładnikowy.
 • Doskonała przyczepność do podłoża.
 • Niska egzoterma ogranicza występowanie spękań termicznych.
 • Gotowe opakowania umożliwiają uzyskanie równo miernego dozowania na miejscu instalacji.
 • Nie zawiera chlorku.
Fosroc naprawy konstrukcji
Fosroc naprawy konstrukcji
Fosroc naprawy konstrukcji