Podstawowym zadaniem komunikacji dachowej jest wyznaczenie bezpiecznych szlaków poruszania się po dachu umożliwiające dostęp do urządzeń zamontowanych na dachu, które wymagają serwisowania bądź konserwacji.

Podstawowymi elementami komunikacji są stopnie, drabiny, pomosty dachowe oraz folia antypoślizgowa. Elementy te są obowiązkowe w sytuacji gdy kąt nachylenia dachu jest większy niż 6 stopni lub dach ma śliską powierzchnię a wysokość upadku przekracza 2 metry.

Prawidłowo rozplanowana i zamontowana komunikacja dachowa zapewnia bezpieczeństwo nie tylko osobie przebywającej na wysokości ale także warstwie wierzchniej dachu, którą łatwo uszkodzić co może prowadzić do jej rozszczelnienia.

Komunikacja na dachu płaskim

 • Folia antypoślizgowa

  Na dachach płaskich najczęściej stosuje się:

  membranę antypoślizgową PVC lub TPO

  Membrana antypoślizgowa z wierzchu posiada dodatkową specjalną warstwę i przeznaczona jest do wyznaczania ścieżek serwisowych. Własności przeciwpoślizgowe potwierdziły badania, udokumentowane certyfikatem właściwości przeciwpoślizgowych powierzchni suchej i mokrej.

  Membrana ta jest odporna na promieniowanie UV i może być poddawana bezpośredniemu działaniu warunków atmosferycznych.

 • Pomost dachowy

  jego głównym przeznaczeniem jest montaż poziomy, chroni przed mechanicznym uszkodzeniem warstwy hydroizolacji oraz tworzy bezpieczny korytarz umożliwiający przejście nad śliską powierzchnią czy kałużami

Komunikacja na dachu zielonym

 • Pomost dachowy

  jego głównym przeznaczeniem jest montaż poziomy, chroni warstwę zieleni przed uszkodzeniem oraz tworzy bezpieczny korytarz umożliwiający przejście nad śliską powierzchnią