Conbextra UW (Under Water) to bezskurczowa zaprawa cementowa do zastosowań podwodnych; doskonała stosowania w obszarach takich jak: podstawy słupów, kolumny mostowe, filary nadbrzeżne. Podlewka cementowa Conbextra UW przeznaczona jest do szczelin o grubościach od 10 mm do 150 mm.

Główne zalety

  • Nie ulega wypłukiwaniu.
  • Dwufazowy system kompensacji skurczu
  • Odporna na zamarzanie.
  • Nie kurczy się.
  • Tworzy silne i trwałe wiązanie.
  • Nie zawiera chlorku.
  • Moduł sprężystości – 30.7 GPa.
  • Produkt niepalny.

Zgodność z normami

  • Conbextra UW jest zgodna z klasyfikacją R4 według normy BS EN 1504-3.
  • Conbextra UW spełnia wymagania normy EN 13501-1 klasa A1 (niepalny).