Renderoc FC (Fairing Coat) to jednoskładnikowa zaprawa do szpachlowania nierówności o głębokości do 3 mm, chroniąca przed wodą i wilgocią. Nadaje się do uszczelniania złącz konstrukcyjnych, basenów, płyt betonowych, balkonów, a także ścian, podłóg, sufitów, wewnątrz i na zewnątrz budynków.

Główne zalety

 • Ekstremalnie niska przepuszczalność wody.
 • Doskonałe wiązanie z betonem bez gruntowania.
 • Zabezpiecza powierzchnię przed aktywnym i pasywnym ciśnieniem wody.
 • Chroni przed agresywną wodą gruntową.
 • Wysoka odporność na mróz.
 • Wysoka odporność na ściskanie.
 • Chroni przed niektórymi środkami chemicznymi i kwasami.
 • Szybka i wydajna aplikacja.
 • Twardnienie wstępne: 50 minut.
 • Bariera karbonatyzacyjna.
 • Bariera chlorkowa.
 • Produkt niepalny.

Zgodność z normami

Renderoc FC jest zgodny z wymaganiami normy BS EN 1504-3 klasa R2.