Jedną z kluczowych warstw w układzie dachu zielonego jest warstwa retencyjno-drenażowa. Najczęściej znajduje tu zastosowanie geomembrana, wyglądem przypominająca folię kubełkową. Warstwa ta odpowiedzialna jest za gromadzenie zapasów wody w wyprofilowanych naczyniach i oddanie jej nadmiaru w niższe warstwy, skąd następnie jest odprowadzana z dachu.

Kolejną ważną rolą geomembrany jest napowietrzenie gleby dla poprawnego rozwoju roślinności.

Ponieważ warstwę drenażową obciąża substrat oraz roślinność, powinna mieć odpowiednią wytrzymałość, aby nie zmniejszyć pojemności „kubełków”.