Conbextra HF (High Flow) to wysoce płynna zaprawa do wypełniania szczelin o grubości od 10 do 100 mm. Stworzona do zastosowania na dużych płytach fundamentowych, łączenia prefabrykowanych płyt betonowych, kotwienia stalowych prętów zbrojeniowych czy cementowania w miejscach trudno dostępnych.

Główne zalety

  • Nie kurczy się.
  • Wysoka wytrzymałość początkowa.
  • Nie zawiera chlorków.
  • Nadaje się do pompowania.
  • Dociera w trudnodostępne miejsca.
  • Moduł sprężystości – 32.7 GPa.
  • Produkt niepalny.

Zgodność z normami

Conbextra HF jest zgodna z klasyfikacją R4 według BS EN 1504-3

Conbextra HF jest zgodna z wymaganiami normy BS EN 1504-6

Zgodność ze standardem LU 1-085 „Fire Safety Performance of Materials” (bezpieczeństwo pożarowe materiałów).