W przypadku dachów warstwowych koniecznością jest zamocowanie wszystkich warstw przekrycia dachu do warstwy nośnej w celu uniknięcia ich przemieszczania. Wiązałoby się to z utratą szczelności poszycia oraz zagrożeniem nie tylko dla elewacji, ale także bezpieczeństwa ludzi.

Montaż możemy przeprowadzić poprzez mocowanie mechaniczne, indukcyjne lub klejone.

Mocowanie mechaniczne

Mocowanie indukcyjne

Mocowanie klejone