Inwestycja: Rozbudowa linii kolejowej LK7

Zakres prac: Izolacja płyty fundamentowej, izolacja ścian fundamentowych

Materiały: Fosroc Proofex Engage – 3000m2