Konstrukcje betonowe oraz miejsca, gdzie wykorzystana jest mieszanka z dodatkiem cementu, wraz z upływem czasu narażone są na działanie czynników kinetycznych, wpływających na postęp korozji stwardniałego betonu. Nieprawidłowa izolacja fundamentów czy działanie wód gruntowych może w następstwie doprowadzić do powstawania przecieków wewnątrz  tego typu konstrukcji. Pomimo tego, że proces należy do rodzaju nieodwracalnych, istnieje skuteczny sposób na jego zahamowanie.

Iniekcja jest jedną z najbardziej przyjaznych i skutecznych metod naprawy zarysowanych konstrukcji żelbetowych. Przewagą stosowania tego typu zabiegów ciśnieniowych nad tradycyjnymi metodami jest nie tylko krótki czas realizacji ale przede wszystkim brak uciążliwych wykopów i kosztownych zmian w odkrywaniu fundamentów.

Aby iniekcja przeprowadzona została pomyślnie przy wykorzystaniu odpowiedniego środka, konieczna jest właściwa analiza przypadku. Elementy , które powinny zostać uwzględnione w ocenie to m.in stan przegrody i rodzaju materiału użytego do jej skonstruowania, rodzaj i przebieg rys, szerokość i  zmienność rozwarcia, warunki cieplno – wilgotnościowe, obecność wilgoci lub wody oraz warunki użytkowania obiektu.

Żywice Konsolidacyjne

  • dwuskładnikowe
  • zróżnicowane lepkości i gęstości
  • doskonała zdolność penetracji

PC SILICA-INJECT CS

Zaprawa mineralna o bardzo niskiej lepkości, złożona z krzemionki koloidalnej, do uszczelniania pęknięć w formacjach skalnych i utrwalania warstw piaskowych i błotnistych. Nadaje się do aplikacji wstępnej i końcowej w tunelach.

PC LeakInject 6820 2K FOAM

Spieniająca się dwuskładnikowa żywica iniekcyjna do zagęszczania gruntu i wypełniania ubytków w konstrukcjach suchych i mokrych

PC SILICA-INJECT 6730 SOLID

Reaktywna dwuskładnikowa, organiczno-mineralna żywica iniekcyjna do wzmacniania luźnych skał, wypełniania pęknięć i szczelin w skale i betonie

PC SILICA-INJECT 6740 FOAM

Wysokoreaktywna, silnie pieniąca się, dwuskładnikowa organiczno-mineralna żywica iniekcyjna do wypełniania ubytków i zagęszczania luźnych skał.

PC Leakinject Hydrogel 6805 N

Leakinject Soil 6805/N jest 1-komponentową żywicą poliuretanowo – wtryskową. PC® Leakinject Soil 6805 / N jest używana do stabilizacji gruntu poprzez bezpośrednią aplikację w glebę. Poza zapewnieniem stabilności luźnych frakcji gruntu jest również używana do wykonywania barier wodnych.

Skontaktuj się z nami!

Jeśli zainteresowały Cię nasze produkty, chcesz poznać więcej szczegółów, wziąć udział w szkoleniu lub omówić warunki współpracy handlowej, skontaktuj się z nami: